KM Trailerservice
"När du vill vara på väg!"

 

KM Trailerservice är ett serviceinriktat företag som reparerar, servar och underhåller trailers på väg, i hamnar och på terminaler. Snabb och effektiv hjälp där du/ni är.

Vi har fyra servicebilar, fullt utrustade som kommer när det behövs.
Vi reparerar det mesta på plats, annars har vi goda kontakter vid större problem.